Hřebci

EGBERT STER 59 ( Edoras Goodshapes)

EGBERT STER 59

 


HŘEBEC BAROKNÍ PINTO S POVOLENÍM K CHOVU

 

 

 (nar. 2014, původ: Lanos BP14  X Sjaard 320  , KVH 168 cm) 


 

 

Připouští v rámci hlavního registru holandské plemenné knihy Barokní Pinto všechny klisny (nejlépe fríské, barokní pinto, teplokrevné, ale může připustit jakoukoli klisnu dle uvážení chovatele). 

Pro zápis hříběte není povinný svod klisny. 

Všechna jeho hříbata  budou zaregistrována do plemenné knihy barokní pinto.  

 

Splněna výkonnostní zkouška IBOP

*

Geneticky testován aa EE TO/N  

- pravý vraník  (tj. nenese gen pro hnědou barvu)

- homozygot na černou barvu ( tj. nenese gen pro ryzé zbarvení = nedá nikdy ryzáky) 

- heterozygotní tobiano ( z jednobarevných klisen bude 50% hříbat strakatých) 

 

*

MOŽNOST PŘIPUŠTĚNÍ:  NA OSOBNÍ DOTAZ

- hřebec pravděpodobně bude k dispozici jen na začátku sezóny 

 

*

PŮVOD 

 

LANOS BP 14 XX

ANTEK (wlkp)

ANTYK (wlkp)
AKCJA (wlkp)
LAGUNA (pol.)

LEW II (wlkp)

LETNIA NOC (m)

BLOSSEM N. - Ster

SJAARD 320

DJURRE 284

FOKELTSJE Ster Pref.
FREIJA - Ster

OLTMAN 317

EVERMOED Ster Pref,

 

 

Egbert je synem polského ušlechtilého  teplokrevníka  Lanose, licentovaného  BPS.  

*

Matkou je vynikající  fríská klisna Blossem N. s titulem STER, s drezurní výkonností, luxusním plným původem Ster-Ster Preferent- Ster Preferent , nízkou příbuzností k ostatním fríským koním  (Sjaard x Oltman). 

 

 

*

Dwarfismus (trpasličí růst) - negativní ! 

Hydrocephalus ( vodnatelnost hlavy ) - negativní ! 

*

Dědičnost dwarfismu a hydrocephalu u fríských koní a koní s frískou krví: 


 Připuštění pozitivního hřebce na pozitivní klisnu nese 25% riziko ztráty hříběte (včetně vstřebání a potratů)  a  50% potomků pozitivních. 

Připuštěním pozitivního hřebce na negativní klisnu je 50% potomků pozitivních. 

Připuštěním negativního hřebce na pozitivní nebo netestovanou klisnu se může chovatel  zcela vyhnout riziku ztráty hříběte na hydrocephalus a dwarfismus.  Navíc z negativních klisen má vždy všechna hříbata negativní . 

*

Plemenná kniha Barokní pinto vylučuje  z chovu hřebce pozitivní na hydrocephalus! Je pravděpodobné , že se to v budoucnu bude týkat i dwarfismu.  

 
The Best breeder webdesign - Webdesign pro chovatelské stanice